Česká asociace horských vůdců Česká asociace horských vůdců  (ČAHV), anglicky: Czech mountain guide association (CMGA) národní asociace:

Zastupuje zájmy, provádí výcvik a hodnocení horských vůdců ve všech formách lezení, alpinismu a skialpinismu.

ČAHV je tedy jediným národním nositelem licence IFMGA.
Horští vůdci, s licencí IFMGA jsou zkušení profesionálové s nejlepší kvalifikací pro vedení lidí v horách. Jejich výcvik a hodnocení trvá mnoho let, a schopnosti, které během té doby získají, jsou výjimečné.

 

Na těchto stránkách najdete informace o:
Rozsáhlých zkušenostech, důkladném výcviku a hodnocení, které získání kvalifikace Českého horského vůdce vyžaduje.
Široké nabídce profesionálních služeb poskytovaných členy ČAHV.
Možnostech, jak kontaktovat členy asociace a jak procházet jejich seznam, s užitečným nástrojem pro vyhledávání, který Vám pomůže najít vůdce vyhovujícího Vašim požadavkům.

ČAHV stanovuje profesionální standardy pro služby nabízené členy asociace.
Podporuje bezpečnost, dobré kvalitní provedení a zábavu při lezení, a alpinismu a skialpnismu.

 

ČAHV je členem Mezinárodní federace asociací horských vůdců známe pod zkratkami : IFMGA-anglicky, UIAGM - francouzsky, nebo IVBV - německy, což je útvar, který koordinuje standardy jako jsou vzdělávání , kodexy, právní úpravy a legislativu a vzájemné uznávání 26 národních asociací horských vůdců. Český horský vůdce je členem IFMGA, což jednoduše řečeno znamená, že je to horský vůdce s mezinárodní kvalifikací a znalostmi a dovednostmi pro vedení skupin a jednotlivců ve všech nejnáročnějších horských, skalních a skialpinistických oblastech světa.

 HISTORIE A CÍLE

Česká asociace horských vůdců ČAHV resp. anglicky CMGA
• V roce 1998 ji založili Vít Novák,  Ladislav Jirásko a Josef Šimůnek. První kontakty s tehdejším předsedou UIAGM Italem Carellem.
• V roce 2001 se sloučili organizace ČAHP a ČAHV
• V roce 2002 vytvořil a představil Dušan Stuchlík systém vzdělávání českých horských vůdců na mezinárodním kongresu IFMGA (Mezinárodní federace asociací horských vůdců) v Bledu ve Slovinsku.
• V roce 2004 byla CMGA přijata mezi kandidátské země IFMGA, a to  na kongresu v polském Zakopaném ve Vysokých Tatrách. Jako partnerská země bylo určeno Rakousko, které prostřednictvím svých lektorů dohlíželo na první vzdělávací běh českých horských vůdců.
• Na základě těchto úmluv jsme otevřeli v roce 2004 první výcvikový kurz.
• Cílem CMGA je sjednotit výcvik, pravidla, etiku a odpovědnost horských vůdců české republiky tak, aby tato profese odpovídala mezinárodním, všeobecně uznávaným pravidlům IFMGA. CMGA chce nabídnout především českým klientům profesionálně vycvičené horské vůdce, kteří zaručují standart IFMGA při vedení ve skalních, ledových, horských, vysokohorských a skialpinistických terénech ve všech zemích světa. Dále chce CMGA do budoucna podniknout takové kroky, aby licence „Horský vůdce IFMGA“ byla v ČR jedinou platnou licencí pro vedení klientů ve výše uvedených terénech  a zároveň byla zakotvena v Živnostenském zákoně.

Czech mountain guides association (CMGA) members work as Mountain Guides in the Czech republic, Europe and further afield in the world’s famous climbing areas and high mountain ranges.
Every CMGA guide has a solid base of experience, knowledge and skill. Collectively they share a common passion for climbing, mountaineering and skiing, and professionalism for leading groups in challenging and hazardous terrain.
Beyond this, they are a diverse group of individuals, with a wide range of achievements and other interests.

Czech Mountain Guides (CMGA) is the national association that:
Trains and assesses mountain guides in all forms of climbing, mountaineering and ski mountaineering.
Sets professional standards for services offered by CMGA members.
Promotes safety, enjoyment, and good practice in climbing and mountaineering.
CMGA is a member of the International Federation of Mountain Guide Associations (IFMGA), which is the body that coordinates the standards and mutual recognition of the twenty-six national mountain guide associations.