Aspiranti na HV

Horský vůdce - Aspirant   + 2. 7. 2018 úmrtí Mont Blanc, cesta Major